Pages Menu
Categories Menu

Posted in คลังความรู้ประชาชน

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้คือผู้ที่มีอายุมาก สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่(แม้จะหยุดไปหลายปีแล้ว)?...

Read More

Posted in คลังความรู้ประชาชน

ปัสสาวะเล็ดราด

ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย มีผู้ป่วยจำนวนมากประสบปัญหานี้ ทำให้ส่งปัญหาต่อเนื่องถึงสุขภาพโดยทั่วไป รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน...

Read More

Posted in คลังความรู้ประชาชน

ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด

ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด คือ การมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาในปัสสาวะ แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกปัสสาวะเป็นเลือดที่สามารถสังเกตุเห็นด้วยตาเปล่า...

Read More