Pages Menu
Categories Menu

Posted in Annoucement

ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร

ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา  รัตนโอฬาร ผู้สมัครเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ วาระปี พ.ศ. 2560-2562 ประวัติการศึกษา 2508-2512     วท.บ คณะวิทยาศาสตร์...

Read More

Posted in Annoucement

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ทางสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือท่านสมาชิก ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯ...

Read More