Pages Menu
Categories Menu

Posted in Event, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2560 ณ The Zign Hotel, Pattaya •...

Read More