Pages Menu
Categories Menu

คลังความรู้ | Knowledge Base

พบได้ไม่บ่อยเมื่อเทียบกับนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ใหญ่ และพบได้บ่อยกว่าในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันมีแนวโน้มจะพบมากขึ้น เนื่องจากสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารเค็มและมีคาร์โบไฮเดรตสูง

รูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติ หรือชื่อทางการแพทย์ภาษาอังกฤษคือ “ไฮโปสปาเดีย” เป็นความผิดรูปแต่กำเนิดที่พบในทารกเพศชาย เกิดจากการที่ท่อปัสสาวะถูกสร้างมาอย่างไม่สมบูรณ์ จึงทาให้รูเปิดของท่อปัสสาวะไม่อยู่ที่ปลายองคชาตตามปกติ

ปัสสาวะรดที่นอน หมายถึง อาการปัสสาวะกลั้นไม่ได้ในขณะนอนหลับในเด็กที่มีอายุเกิน 5 ขวบ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยมีรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทยว่าพบได้ถึงร้อยละ 15-18 ในเด็กอายุมากกว่า 5 ขวบขึ้นไป ภาวะนี้สามารถหายได้เองประมาณร้อยละ 15 ต่อปี ความเชื่อมั่น เกิดภาวะซึมเศร้า และมีปัญหาในการเข้าสังคมได้

นิ่วเกิดจากผลึกและสิ่งแปลกปลอมที่มีการตกตะกอนเป็นก้อน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ คือกรรมพันธุ์ อายุ เพศ อาหารที่รับประทาน ปริมาณน้ำที่ดื่ม ยาที่รับประทาน รวมถึงภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ

ในชายวัยทองที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้  ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่สำคัญของระบบสืบพันธุ์ชายซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆ กับลูกเกาลัด มีขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร  เมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากจะโตขึ้นและมีโอกาสเกิดมะเร็งได้มากขึ้น ตามลำดับ

ต่อมลูกหมากเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ รูปร่างคล้ายลูกเกาลัดหุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ปรกติจะมีขนาดประมาณ 15-20 กรัม หน้าที่ที่สำคัญของต่อมลูกหมาก คือ การสร้างน้ำอสุจิ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากอายุ 20 ปี จนกระทั่งอายุประมาณ 45 ปี จะมีการเพิ่มขนาดขึ้นอีกครั้ง และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่อมลูกหมากโต

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้คือผู้ที่มีอายุมาก สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่(แม้จะหยุดไปหลายปีแล้ว) ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสีและสารเคมี ผู้ที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัว และผู้ที่เคยรักษามะเร็งอย่างอื่นด้วยวิธีการฉายแสงบริเวณเชิงกรานหรือด้วยเคมีบำบัด

ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย มีผู้ป่วยจำนวนมากประสบปัญหานี้ ทำให้ส่งปัญหาต่อเนื่องถึงสุขภาพโดยทั่วไป รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จนกระทั่งมีปัญหาที่รุนแรงตามมา

การมีเลือดออกในระบบทางเดินปัสสาวะถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินที่ควรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา พบได้ในโรคที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงความรุนแรงมาก เช่นโรคมะเร็ง แต่การที่สีของปัสสาวะที่ผิดปรกติไปนั้นอาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลือดออกได้